عناوين و اسامي قرآن کريم

عناوين و اسامي قرآن کريم

دانلود

عناوين و اسامي قرآن کريم

 

 پژوهشی درتاریخ قرآن
کریم  ۱

عناوین و اسامی قرآن کریم
 ۱

وحی الهی  ۷

معنی لغوی وحی:  ۷

کیفیت نزول وحی:  ۱۱

تاریخچه کوتاهی درباره
نزول وحی بر پیامبراسلام (ص):  ۱۵

نزول قرآن کریم  ۱۹

تاریخ آغاز نزول قرآن:
 ۱۹

کیفیت نزول کتب آسمانی بر
انبیاء و چگونگی نزول قرآن کریم:  ۲۲

حکمت نزول تدریجی آیات
قرآن :  ۲۸

نخستین آیاتی که بر
پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله)نازل شد:  ۳۷

آخرین آیاتی که بر پیامبر
اسلام (صلی الله علیه و آله)نازل گردید:  ۴۰

بهترین راه حل برای
شناسایی آخرین آیة قرآن :  ۴۶

عناوین و اسامی قرآن کریم

کلام الهی یعنی قرآن کریم
به اسامی وعناوین متعددی نامبردار است که از این اسامی نیز در قرآن کریم یاد شده
است. میان این اسامی، چند نام دارای شهرت بیشتری می باشد که مورد اتفاق اکثر
دانشمندان علوم قرآنی است که می توان آنها را بعنوان اسامی و نامهای قرآن تلقی
کرد، و آنها عبارتند از: قرآن، فرقان، کتاب، ذکر و تنزیل[۱].

قرآن: از این نام در قرآن
حدود پنجاه و هشت مورد یاد شده است مانند «انه لقرآن کریم[۲] » و «فاذا قرات
القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم[۳] » درباره معنی قرآن و مبدأ اشتقاق آن
میان علما، اختلاف نظر وجود دارد:

شافعی می گوید: قرآن از
هیچ مبدئی مشتق نشده است. بلکه ارتجالا و ابتداء برای کلام الهی وضع شده است و
بنابراین مشتق از «قرء» نخواهدبود، و الا باید بتوانیم بر هر چیزی که قرائت می
شود، لفظ قرآن را اطلاق نماییم. زجاج و لحیانی واژه قرآن را مهموز می دانند با این
تفاوت که زجاج گوید: قرآن مشتق از «قرء» بمعنی جمع و گردآوری است، و کلمه قرء در
جمله «قرات الماء فی الحوض» بهمین معنی است. و چون قرآن جامع ثمرات کتب پیشین
آسمانی است آنرا قرآن نامیده اند. و قتاده نیز دارای همین رای و عقیده بوده
است[۴]. ولی لحیانی را عقیده بر آن است که قرآن مشتق از قرء بمعنی قرائت و پیروهم
آوردن و خواندن می باشد. و چون قاری قرآن بهنگام تلاوت آن حروف و کلمات آنرا
بدنبال هم می اورد ، قرآنش نامیده اند. بنابراین قرآن مصدری است. بمعنی مفعول یعنی
تلاوت شده و چنانکه کتاب بمعنی مکتوب است قرآن نیز بمعنی مقروء است . ابن عباس نیز
همین سخن را تایید کرده است.[۵]

اشعری می گوید: کلمه قرآن
از ریشه «قرن» بمعنی ضمیمه کردن و پیوستن و یا نزدیک ساختن چیزی به چیز دیگر است.
و چون حروف و کلمات و آیات و سور قرآن، مقرون بهم هستند و با کیفیتی خاص با هم
ارتباط و پیوستگی دارند آنرا قرآن نامیدند.

فراء گوید: قرآن مشتق از
قرائن است و قرائن نیز جمع قرینه می باشد از این جهت که هریک از آیات قرآنی، قرینه
و مؤید آیات دیگر می باشند آنرا قرآن گویند. بنابراین –طبق دو عقیده اخیر- واژه
قرآن مهموز نخواهدبود[۶].

فرقان: این کلمه در هفت مورد
از قرآن بکار رفته که منظور از آن در دو مورد  ؛ کتاب موسی است (توراه) و در
دو مورد دیگر نیز قرآن است چنانکه گوید: «تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون
للعالمین نذیرا»[۷] و در موارد دیگر، معنای دیگری دارد. و چون قرآن، فارق میان حق
و باطل است، و آن دو را از هم مشخص می سازد، به فرقان نامیده شد؛ چنانکه ابن عباس
همین وجه تسمیه را پذیرفته است[۸]. و بعضی را عقیده برآن است که قرآن از آن جهت به
فرقان موسوم گشت که این کتاب آسمانی، انسان را به نجات و موفقیت نائل می سازد و
آیه «یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا»[۹] نیز موید همین معنی
است. زیرا کلمه فرقان در این آیه بمعنی نجات دادن است.

کتاب: کلمه کتاب در قرآن
حدود دویست و پنجاه و پنج مورد بکار رفته که در موارد بسیاری، منظور از آن قرآن
کریم می باشد و کتاب در اصل لغت بمعنی گردهم آوردن است و هر نبشته ای را از آن جهت
کتاب می نامند، چون حروف و کلمات در آن گردهم آمده اند و قرآن را هم بدین جهت کتاب
نامیدند که انواع آیات و قصص و احکام در آن گردهم آمده است.

و ما بعنوان نمونه آیه ای
را یاد می کنیم که کلمه کتاب در آن آمده و منظور از آن، قرآن کریم می باشد چنانکه
گوید: «الر تلک الکتاب و قرآن مبین».[۱۰] باید یادآور شویم که قرآن در میان منابع
فقه اسلام بعنوان کتاب نام بردار است چنانکه گوید منابع فقه اسلام عبارتست از
کتاب، (قرآن)، سنت، اجماع، و عقل.

ذکر: این کلمه که از واژه
های اصیل تازی است در موارد متعددی از قرآن مورد استفاده قرارگرفته که منظور از آن
در بعضی از موارد، قرآن کریم می باشد. از قبیل: «انا نحن نزلنا الذکر و انا له
لحافظون»[۱۱] ؛ «هذا ذکر مبارک»[۱۲] و ذکر – بمعنی شرف- نیز در قرآن بکاررفته است
چنانکه گوید:

«و لقد انزلنا الیکم کتابا
فیه ذکرکم»[۱۳]

باری، وجوه تسمیه قرآن به
«ذکر» از آن جهت است که خداوند متعال با سخن خود بندگان خویش را به فرائض و احکام
یادآور می گردد.[۱۴]

تنزیل: این کلمه که دارای
اصالت در زبان تازی است چندین بار در قرآن مورد استفاده قرارگرفته است. مانند آیه
»و انه لتنزیل رب العالمین»[۱۵] و قرآن از آن جهت به این کلمه نامبردار است که
آیات آن از طریق وحی بتدریج بر رسول خدا (صلی الله علیه و آله) نازل گردید. چون
کلمه تنزیل غالبا از نزول تدریجی قرآن حکایت می کند و کلمه انزال در اکثر موارد
نمایانگر نزول دفعی قرآن می باشد.

این اسامی و عناوین از
نامهای شایع و معروف قرآن است ولی گروهی ازدانشمندان در تعداد نامهای قرآن دچار
مبالغه شده اند. شیخ طاهر جزایری در کتاب «التبیان» خود آورده است که حر الی[۱۶]،
اسامی قرآنت را به نود و اندی رسانده است و نیز سیسوطی بنقل از کتاب «البرهان»
زرکشی می نویسد: قاضی شیذله[۱۷]، پنجاه و پنج نام برای قرآن یاد کرده است[۱۸] که
عبارتند از:

کتاب، مبین، قرآن، کریم،
نور، هدی، رحمه، فرقان، شفاء، موعظه، ذکر، مبارک، مرفوعه، علی، حکمه، حکیم، مبین،
حبل، مطهره، صراط، مستقیم، قیم، قول، فصل، نبأ، احسن الحدیث، مثانی، متشابه،
تنزیل، روح، وحی، عربی، بصائر، صحف، بیان، علم، حق، مکرمه، هادی، عجب، تذکره، عروه
الوثقی، صدق، عدل، امر، منادی، بشری، مجید، نور، بشیر، نذیر، عزیز، بلاغ و قصص.[۱۹]

بدون تردید همه این
عناوین نمی تواند اسامی قرآن باشند. بلکه اکثر آنها اوصاف قرآن هستند که قاضی
شیذله و دیگران با اسمها و القاب قرآن خلط نموده اند. البته این اوصاف در آیات
قرآن در مورد خود قرآن بکار رفته، ولی صرف استعمال این اوصاف در آبات قرآن نمی
تواند دلیل آن باشد که آنها اسامی قرآن باشند.

باری، قرآن با هر تعبیری
که از آن یاد شود عبارت از کلمات و آیات الهی است که از هر جهت اعجازآمیز بوده و
بیانی است که از طریق وحی بر پیامبراسلام (صلی الله علیه و آله) نازل گردیده و در
مصاحف و دفاتر گردآمده و به تواتر به ما رسیده است و قرآن موجود، همان کلام الهی
است که مردم، مامور به قرائت و عمل به مضامین آن می باشند و هیچگونه دستبرد و تحریف
و زیادت و کاستی در آن راه نیافته است. و تعریف قرآن به این معانی، مورد اتفاق
دانشمندان اسلامی می باشد.

وحی الهی

معنی لغوی وحی:

قبلا یادآور شدیم که قرآن
از طریق وحی بر پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) نازل گردیده ولی چون کلمه وحی
در قرآن و جز آن، دارای معانی گوناگونی است بهمین مناسبت درباره آن، گزارش کوتاه
زیر در توضیح معنای لغوی وحی نگارش می شود:

۱- الهام فطری به انسان: مانند الهام خداوند
به مادر موسی (ع) که به وی شیر دهد و او را در میان صندوقی قرارداده، و به دریا
افکند تا از شر فرعون – که دامنگیر اطفال ذکور بنی اسرائیل گردید- مصون ماند، و
قرآن کریم نیز به این قضیه اشاره کرده و از کلمه وحی استفاده نموده است:

«و اوحینا الی ام موسی ان
ارضعیه و القیه فی الیم…»[۲۰]

۲- الهام غریزی به حیوان: از قبیل الهام
خداوند به زنبور در ساختن لانه خود، چنانکه قرآن می گوید: «و اوحی ربک الی النحل
ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و مما یعرشون».[۲۱]

۳- اشاره سریع و مرموز: چنانکه خداوند درباره
زکریای پیامبر (ع) می گوید: «فخرج علی قومه من المحراب فاوحی الیهم ان سبحوه بکره
و عشیا»[۲۲]

ضمن این آیه، نوشته اند
که زکریا – بدون این که هیچگونه سخنی با قوم خود به میان آورده باشد- مقصد و منظور
خود را به آنان تفهیم کرد.

۴- اشاره با جوارح و اعضاء: چنانکه شاعر می
گوید:

نظرت الیها نظره فتحیرت
                 دقائق فکری فی
بدیع صفاتها

فاوحی الیها الطرف انی
احبها             فاثر ذاک الوحی فی وجناتها[۲۳]

۵- وسوسه و فتنه انگیزی شیطان: چنانکه قرآن
در این مورد می گوید:

«و کذلک جعلنا لکل نبی عدوا
شیاطین الجن و الانس یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا»[۲۴] یا می بینیم که
قرآن در جای دیگر می گوید:

«… و ان الشیاطین لیوحون
الی اولیائهم لیجادلوکم…»[۲۵]

بدیهی است که وحی خداوند
متعال به انبیا (علیهم السلام) بر طبق هیچیک از معانی مذکور نیست بلکه وحی دارای
همان رابطه نهانی پیامبر با خداوند می باشد که حقایق مربوط به جهان و مردم را از
آن طریق دریافت می کند و رسولان خداوند، آنرا نیز به مردم ابلاغ می نمایند.

۶- القاء امری به فرشتگان: تا آنرا فورا
فرمان برند، قرآن کریم در این مورد می گوید: اذا یوحی ربک الی الملائکه انی معکم
فثبتوا الذین آمنوا ….»[۲۶]

اصولا القاء هر امری به
دیگری با کیفیت خاصی که در قرآن مطرح است، مانند القاء آیات کتب آسمانی بوسیله
جبرئیل بر پیغمبر (ص) – که از آن به وحی تعبیر شده است- با معنی وحی خداوند متعال
به خود پیغمبر (ص) تناسب و ارتباط نزدیکی دارد ، وحی بهردو صورت یعنی وحی به
جبرائیل (ع) و وحی به پیامبر، هر دو ایجاد وظیفه و رسالت می نماید یعنی فرشته موظف
است با نقلی راستین، وحی الهی را به پیامبر برساند و پیامبر نیز با امانت ویژه
خود، آنرا به مردم ابلاغ کند. و ایه «فاوحی الی عبده ما اوحی»[۲۷] ناظر بهمین نکته
است ، زیرا منظور این است که خداوند به بنده خود جبرائیل (ع) – که فرشته امین وحی
است- همان چیزی را وحی کرده که جبرائیل به پیغمبر رسانده است. و مفهوم وحی در این
آیه با مدلول «تنزیل» در آیه «و انه لتنزیل رب العالمین، نزل به الروح الامین، علی
قلبک لتکون من المنذرین»[۲۸] جدایی ندارد.

۷- سخن گفتن خداوند با انبیاء: چون در خود
قرآن یادآوری شده است که سخن گفتن باریتعالی با بشر را – جزبعنوان وحی- بگونه
دیگری نباید تلقی کرد چنانکه می فرماید: «و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا
وحیا…»[۲۹]

باید از ذکر این نکته
دریغ نکنیم که اصل معنی لغوی وحی، اشاره سریع و نهانی است و مرحوم محدث قمی می
نویسد: وحی در زبان تازی به این معنی است که انسان، مطلبی رابطور نهانی به دیگری
القائ نماید. واصل وحی به معنی سخن پوشیده است. ولی بعدا بر هر سخنی اطلاق گردید
که بطور پنهانی به دیگری القاء شود و بدو اختصاص یابد به گونه ای که دیگران از آن
آگاه نشوند

 
پرداخت و دانلود

برچسب ها:
عناوين و اسامي قرآن کريم اسامي قرآن کريم قرآن کريم تحقیق پایان نامه پروژه پژوهش دانلود پژوهش و تحقیق دانلود جزوه دانلود مقاله دانلود پایان نامه دانلود پروه

کلام الهي يعني قرآن کريم به اسامي وعناوين متعددي نامبردار است که از اين اسامي نيز در قرآن کريم ياد شده است. این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 46 صفحه می باشد.
دسته بندی: علوم انسانی » الهیات
تعداد مشاهده:
1765
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 46

حجم فایل:48
کیلوبایت

 • کسب و کار خانگی خدمات تلخیص

  کسب و کار خانگی خدمات تلخیص دانلود توضیحات:معرفی کسب و کار خانگی خدمات تلخیص (خلاصه کردن متون و مقالات)، در این طرح، چگونگی راه اندازی یک کسب و کار خانگی با درآمد مناسب، بطور کامل تشریح و مورد بررسی قرار…

 • در مصاحبه استخدامی چه می پرسند؟

  در مصاحبه استخدامی چه می پرسند؟ دانلود در مصاحبه استخدامی چه می پرسند؟در مصاحبه استخدامی چه می پرسند؟برای آمادگی در مصاحبه آزمون های استخدامی و گزینش این سوالات را بخوانیدتا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در…

 • دانلود سؤالات ارشد رشته مجموعه زبان انگلیسی (کد1121) + پاسخنامه سال 93

  دانلود سؤالات ارشد رشته مجموعه زبان انگلیسی (کد1121) + پاسخنامه سال 93 دانلود دانلود سؤالات ارشد رشته مجموعه زبان انگلیسی (کد1121) + پاسخنامه سال 93 دسته بندي : عمومی » کنکور جزئیات و دریافت دانلود سؤالات ارشد رشته مجموعه زبان…

 • دانلود تحقیق و پیشینه تحقیق خدمات و کیفیت خدمات

  دانلود تحقیق و پیشینه تحقیق خدمات و کیفیت خدمات دانلود مفهوم کیفیت در اولین گام برای درک کیفیت خدمات بایستی درک روشنی از مفهوم کیفیت داشته باشیم. به علاوه تعریف کیفیت نه تنها از جهت معنایی مهم است بلکه مهمتر…

 • مقاله ترجمه شده یافتن شواهدی برای بررسی علوم اجتماعی

  مقاله ترجمه شده یافتن شواهدی برای بررسی علوم اجتماعی دانلود مقاله ترجمه شده یافتن شواهدی برای بررسی علوم اجتماعی دسته بندي : علوم انسانی » علوم اجتماعی جزئیات و دریافت توضیحات:مقاله ترجمه شده یافتن شواهدی برای بررسی علوم اجتماعی،  نوشته…

 • فصل دوم پایان نامه سازگاری کودکان طلاق

  فصل دوم پایان نامه سازگاری کودکان طلاق دانلود فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری سازگاری کودکان طلاق عنوان این پژوهش می باشد که در ان به مبانی نظری و پیشینه تحقیق می پردازیم.        ورش لوگوتالز (1989)ضمن…

 • دانلود پاورپوینت بررسی انواع سقف ها در سازه های فولادی و بتنی

  دانلود پاورپوینت بررسی انواع سقف ها در سازه های فولادی و بتنی دانلود دانلود پاورپوینت بررسی انواع سقف ها در سازه های فولادی و بتنی دسته: معماری بازدید: 11 بار فرمت فایل: pptx حجم فایل: 1215 کیلوبایت تعداد صفحات فایل:…

 • پاورپوینت شناخت CMMS

  پاورپوینت شناخت CMMS دانلود پاورپوینت شناخت CMMS CMMS سيستم مديريت نگهداري و تعميرات نرم‌افزاري مي‌باشد. اين سيستم‌ها را با عنوان سيستم‌هاي مديريت دارايي سازمان EAM نيز مي‌شناسند. بسته‌هاي CMMS براي هر سازماني كه بايد عمليات نت برروي تجهيزات انجام دهد…

 • دانلود تحقیق در موردعملکرد چیلر های جذبی

  دانلود تحقیق در موردعملکرد چیلر های جذبی دانلود دانلود تحقیق در موردعملکرد چیلر های جذبی دسته: عمران و نقشه کشی بازدید: 2 بار فرمت فایل: zip حجم فایل: 4960 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 33 دانلود تحقیق در موردعملکرد چیلر های…

 • قانون ديوان عدالت اداري

  قانون ديوان عدالت اداري دانلود قانون ديوان عدالت اداري   ‏ فصل اول ـ تشكيلات‏ ‏ ماده1 ـ در اجراء اصل يكصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و ‏اعتراضات…

 • پاورپوینت خلاصه اقدامات در مناقصه تا شروع عملیات اجرایی پروژه

  پاورپوینت خلاصه اقدامات در مناقصه تا شروع عملیات اجرایی پروژه دانلود پاورپوینت خلاصه اقدامات در مناقصه تا شروع عملیات اجرایی پروژه دسته بندي : فنی و مهندسی » عمران جزئیات و دریافت توضیحات:فایل پاورپوینت اقدامات هریک از واحدها از زمان…

 • جزوه امور مالی بین الملل (دکتر علیرضا عامریان)

  جزوه امور مالی بین الملل (دکتر علیرضا عامریان) دانلود جزوه امور مالی بین الملل (دکتر علیرضا عامریان) دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت توضیحات:جزوه امور مالی بین الملل (دکتر علیرضا عامریان)، در قالب فایل pdf تایپ…

 • بررسی و مطالعه دلایل افزایش متغیرهای پولی و حجم نقدینگی

  بررسی و مطالعه دلایل افزایش متغیرهای پولی و حجم نقدینگی دانلود دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته اقتصاد بررسی و مطالعه دلایل افزایش متغیرهای پولی و حجم نقدینگی (مطالعه موردی:سال‌های ۸۵-۱۳۷۰)     مقدمه امروزه نقش متغیرهای پولی و مالی در…

 • بررسی و محاسبات تهویه مطبوع ساختمان چهار طبقه با کریر (carrier)

  بررسی و محاسبات تهویه مطبوع ساختمان چهار طبقه با کریر (carrier) دانلود مشخصات پروژه:این ساختمان دارای چهار طبقه می باشد و از چهار طرف باز است و به هیچ دیواری از طرف همسایه متصل نیست ولی دیوار های شمالی و…

 • پاورپوینت فن آوری و ساخت سازه های پیش ساخته و سازه های خرپایی

  پاورپوینت فن آوری و ساخت سازه های پیش ساخته و سازه های خرپایی دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع فن آوری و ساخت سازه های پیش ساخته و سازه های خرپایی،در قالب pptx و در 65 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهآشنایی با…

 • جزوه فیزیک راکتور پیشرفته دکتر احدالله عزتی

  جزوه فیزیک راکتور پیشرفته دکتر احدالله عزتی دانلود این فایل جزوه درس فیزیک راکتور پیشرفته می باشد که در دانشگاه تبریز توسط دکتر عزتی تدریس شده است. این جزوه با خطی بسیار مرتب نوشته شده است و شامل فصول زیر…

 • پیدایش و پیشینه ادبیات کودک در مصر و بررسی آثار پیشگامان این عرصه

  پیدایش و پیشینه ادبیات کودک در مصر و بررسی آثار پیشگامان این عرصه دانلود در سال 1911 م احمد شوقی قصه های منظوم «الشوقیات» را بار دیگر چاپ نمود و تا این دوره می توان آغاز شکل گیری ادبیات نوین…

 • تحقيق جامعه مدني و جامعه سياسي

  تحقيق جامعه مدني و جامعه سياسي دانلود مقدمه:انسان با استعدادهاي دوگانه تنهايي و معاشرت جويي خود، ذهن فلاسفه را همواره به خود مشغول ساخته است. اين دو استعداد اگر چه ظاهرا ضد يكديگر به نظر مي رسند، در حقيقت با…

 • اطلاعات شرکت ها وصنایع

  اطلاعات شرکت ها وصنایع دانلود این فایل شامل اطلاعات بیش از ۴۵۰۰ شرکت سراسر کشور است که به منظور پژوهش رساله دکتری از وزارت صنعت و معدن اخذ گردیده است.فایل مذکور شامل اطلاعات زیر است:نوع فعالیتظرفیت تولیدادرس و شماره تماستعداد…

 • پاورپوینت ریخته گری در قالبهای ریژه

  پاورپوینت ریخته گری در قالبهای ریژه دانلود توضیحات:در این فایل  پاورپوینت جامع و کاربردی  در قالب 48  اسلاید با فرمت pps به بررسی کامل ریخته گری در قالبهای ریژه پرداخته شده است.بخشی از موضاعات مورد بحث:ريخته‌گري در قالبهاي دائميريخته‌گري در…

 • پاورپوینت درس چهاردهم فارسی دوم ابتدایی با موضوع پرچم

  پاورپوینت درس چهاردهم فارسی دوم ابتدایی با موضوع پرچم دانلود دانلود پاورپوینت درس چهاردهم فارسی دوم ابتدایی با موضوع پرچم،در قالب ppt و در 7 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:هر کشور یک پرچم دارد .پرچم نشانه آزادی و سربلندی یک…

 • اقدام پژوهی نقش دانش آموزان در مدیریت آموزشگاه با تاكيد بر رويكرد مديريت مبتني بر مدرسه

  اقدام پژوهی نقش دانش آموزان در مدیریت آموزشگاه با تاكيد بر رويكرد مديريت مبتني بر مدرسه دانلود دانلود فایل اقدام پژوهی نقش دانش آموزان در مدیریت آموزشگاه با تاكيد بر رويكرد مديريت مبتني بر مدرسه ۴۰ ص فرمت wordفهرست مطالبچکیده 1مقدمه ........... ...2بیوگرافی 3اهداف پژوهش 4روش…

 • طرحهای توجیهی کسب وکار

  طرحهای توجیهی کسب وکار دانلود اگربرای راه اندازی و کسب کار  نیاز به طرح توجیهی  با تمامی رعایت استانداردها دارید فایل حاضر دارای کسب و کارهای گوناگون میباشدکه میتواند کمک زیادی جهت انتخاب کسب و کار برای مشتاقان کسب و…

 • پرپوزال رابطه­­ بین راهبردهای مدیریت تعارض و مهارتهای ارتباطی مدیران با سلامت سازمانی

  پرپوزال رابطه­­ بین راهبردهای مدیریت تعارض و مهارتهای ارتباطی مدیران با سلامت سازمانی دانلود پرپوزال کارشناسی ارشد علوم تربیتی، بررسی رابطه­­ بین راهبردهای مدیریت تعارض و مهارتهای ارتباطی مدیران با سلامت سازمانی در مدارس متوسطهبخشی از مقدمه: تعارض جزء لاينفك…

 • مقاله طراحى الگوي شايستگي هاي مديران و فرماندهان ناجا از ديدگاه امام خمينى (ره) و مقام معظم رهبرى (م

  مقاله طراحى الگوي شايستگي هاي مديران و فرماندهان ناجا از ديدگاه امام خمينى (ره) و مقام معظم رهبرى (م دانلود مقدمه. تعاريف و مفاهيم نظري.. شايستگي و شايسته سالاري.. شايستگي هاي بوياتزيس.. شايستگي هاي اسپنسر و اسپنسر. شايستگي هاي شرودر.…

 • پاورپوینت انواع شبکه ها

  پاورپوینت انواع شبکه ها دانلود دانلود پاورپوینت مفهوم معماری جهت رشته کامپیوتر در قالب 73 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       فهرست شبکه چیست ؟ انواع شبکه چیست ؟  …

 • جزوه مدیریت منابع انسانی پیشرفته بر اساس کتاب دکتر عباسپور

  جزوه مدیریت منابع انسانی پیشرفته بر اساس کتاب دکتر عباسپور دانلود جزوه مدیریت منابع انسانی پیشرفته بر اساس کتاب دکتر عباسپور مخصوص دانشجویان ارشد مطالعه و جمع بندی برای امتحانات پایان ترم دست نویس دانشجویان کلاس  در 36 صفحه pdf

 • پاورپوینت تحلیل معماری سبز مدرسه ی Binhai Xiaowai در چین

  پاورپوینت تحلیل معماری سبز مدرسه ی Binhai Xiaowai در چین دانلود دید کلی : در این فایل مدرسه ی Binhai Xiaowai واقع در چین با رویکرد معماری سبز مورد تحلیل قرار گرفته است. این فایل در قالب پاورپوینت و دارای 12…

 • تحقیق سیستم بادبندی واگرا

  تحقیق سیستم بادبندی واگرا دانلود مقدمه:سيستم بادبندي واگرا، يك نوع سيست مناسب سازه‌اي براي مقابله با نيروهاي زلزله مي‌باشد كه براي اولين بار توسط پوپوف پيشنهاد شد. سازه‌هاي مهاربندي واگرا با توجه به طول تير پيوند بطور همزمان هم داراي…

 • تحقیق بهترین روش برای ارائه ریاضیات

  تحقیق بهترین روش برای ارائه ریاضیات دانلود مقدمه:در اغلب کشورهای دنیا، روش تدریس، مخصوصاً روش تدریس ریاضیات از دیر باز مورد نظر بوده است. آنها یک روش را سال ها در کلاس تجربه و آزمایش کرده اند. و پس از…

 • دانلود آموزش ساخت یک سایت به صورت کاملاً رایگان

  دانلود آموزش ساخت یک سایت به صورت کاملاً رایگان دانلود دانلود آموزش ساخت یک سایت به صورت کاملاً رایگان   پرداخت و دانلود برچسب ها: آموزش ایجاد سایت کاملا رایگان ساختن رایگان سایت دامین رایگان هاست رایگان سایت رایگان ساخت…

 • دانلود پروپوزال آماده ارشد مدیریت بررسی ساختار سازمانی و بلوغ حرفه‌ای کارکنان

  دانلود پروپوزال آماده ارشد مدیریت بررسی ساختار سازمانی و بلوغ حرفه‌ای کارکنان دانلود پروپوزال کامل و آماده فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی تعداد صفحات: 18 شامل: مقدمه بیان…

 • پاورپوینت بررسی کاروانسرا

  پاورپوینت بررسی کاروانسرا دانلود پاورپوینت بررسی کاروانسرا دسته: علوم انسانی بازدید: 9 بار فرمت فایل: ppt حجم فایل: 885 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 34 پاورپوینت بررسی کاروانسرا در 34 اسلاید قابل ویرایش همراه با تصاویر و توضیحات کامل قیمت فایل…

 • پروژه رشته کامپیوتر - انبار IT

  پروژه رشته کامپیوتر - انبار IT دانلود فصل اولمقدمه ........................................................................................................................................................ 1                                                                                          معرفی سیستم انبار ................................................................................................................. 1                                                                                                آماده سازی محیط توسعه.............................. 1قابلیت های سیستم................................... 2فاز تشریح ......................................... 2 Introduction1 Purpose 32 Scope   33 Definitions, Acronyms, and Abbreviations     3 Positioning     31 Business Opportunity      …

 • مطالعه مورد شناسی طراحی، تحلیل و تهیه سازه با استفاده از مدل هوشمند یکپارچه

  مطالعه مورد شناسی طراحی، تحلیل و تهیه سازه با استفاده از مدل هوشمند یکپارچه دانلود دانلود مقاله مهندسی عمران مطالعه مورد شناسی طراحی، تحلیل و تهیه سازه با استفاده از مدل هوشمند یکپارچه     چکیده:  یکی از تعهدات همکاری…